Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 • Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

  Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

  Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Τηλεπισκόπιση & νέες Τεχνολογίες

  Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Τηλεπισκόπιση & νέες Τεχνολογίες

 • Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων & Αξιοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων

  Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων & Αξιοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων

 • Ευφυής Γεωργία & Γεωργική Μηχανική

  Ευφυής Γεωργία & Γεωργική Μηχανική

 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας

  Ήπιες Μορφές Ενέργειας

 • Φυσιολογία-θρέψη

  Φυσιολογία-θρέψη

 • Αγρομετεωρολογία 

  Αγρομετεωρολογία 

 • Φυσικά συστήματα και αγροπεριβαλλοντικές λύσεις βασισμένες στη φύση

  Φυσικά συστήματα και αγροπεριβαλλοντικές λύσεις βασισμένες στη φύση

100 Χρόνια Αγροτική Έρευνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το ΙΕΥΠ ιδρύθηκε το 2014 μετά από συγχώνευση τεσσάρων Ινστιτούτων Έρευνας (Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων, Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών και Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών Κατασκευών). Η διοικητική έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ερευνητική μονάδα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, ενώ στην Αθήνα λειτουργούν το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής και το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών.

Είναι το μεγαλύτερο εξειδικευμένο Ινστιτούτο στην Ελλάδα σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σχετικών επιστημονικών θεμάτων. Έχει ως επίκεντρο τη διαχείριση των εδαφών και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και άλλων συναφών αντικειμένων, όπως η εκμηχάνιση των καλλιεργειών και η διαχείριση γεωργικών και αστικών αποβλήτων

Έδαφος και Νερό

εκεί που τα τρόφιμα και το περιβάλλον ξεκινούν

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες πληροφορίες

Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του Ινστιτούτο καθώς και τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Μείνετε ενημερωμένοι.

  ΕΛΓΟ

  Login