Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Soil and Water Resources Institute (SWRI) www.swri.gr

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ)

 

Το ΙΕΥΠ ιδρύθηκε το 2014 μετά από συγχώνευση τεσσάρων μονάδων έρευνας, τα οποία αποτελούν πλέον τα νέα Τμήματα έρευνας του Ινστιτούτου. Τα δύο από αυτά βρίσκονται στην Αθήνα (Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής) και τα άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη (Τμήμα Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης και Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων). Η διοικητική έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 

Είναι το μεγαλύτερο εξειδικευμένο Ινστιτούτο στην Ελλάδα σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών σχετικών επιστημονικών θεμάτων. Το τρέχον προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από 21 Ερευνητές, 21 Ειδικούς Επιστήμονες, 21 διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους, 25 επιστημονικούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου στα πλαίσια προγραμμάτων έρευνας και παροχής υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης.

 

Πέραν της ερευνητικής του δράσης, το ΙΕΥΠ συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης νέων επιστημόνων (ATLAS, ERASMUS, etc) και στην επίβλεψη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ο καιρός στα Τμήματα του Ινστιτούτου

Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Άγιοι Ανάργυροι, Αθήνα
Τμήμα Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης Θέρμη, Θεσσαλονίκη
FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins