Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέρμη-Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Εδάφουδατικών Πόρων, Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Αγρόκτημα Θέρμης του ΕΛΓΟ - Δήμητρας
1η Επαρχιακή Οδός Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, 57001
Τ.Θ. 60435

Τηλ.: +30 2310 473429

Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.
Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.

ΕΛΓΟ

Login