Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης

e-mail: e.hatzigiannakis@swri.gr
Τηλέφωνο:+30 2310 798790
Εσωτερικό: 111

 

Το TΕΒ διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους. Οι παράμετροι που προσδιορίζονται είναι:

 • Κοκκομετρική Σύσταση
 • Φαινόμενο Ειδικό Βάρος
 • Υγρασία Εδάφους
 • Χαρακτηριστική Καμπύλη Εδάφους
 • Υδατοϊκανότητα
 • Σημείο Μόνιμης Μάρανσης
 • Διαθέσιμη Υγρασία
 • Υδραυλική Αγωγιμότητα Κορεσμού

Ο προσδιορισμός των εδαφικών παραμέτρων επιτρέπει:

 • τον υπολογισμό της αρδευτικής δόσης και ειδικότερα την εφαρμογή προγραμματισμού άρδευσης με βάση την υδατο-χωρητικότητα του εδάφους
 • τη μελέτη και εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης
 • την ορθή σχεδίαση ενδεδειγμένης λιπαντικής αγωγής
 • την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στο έδαφος από την εφαρμογή νερού υποβαθμισμένης ποιότητας
 • την εκτίμηση της κατάστασης εδαφών και των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης των φυσικών ιδιοτήτων τους
IMG_0232.JPG IMG_0230.JPG IMG_0226.JPG  
034.JPG IMG_0225.JPG IMG_0231.JPG  

ΕΛΓΟ

Login