Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Γεωργία Τάνου

e-mail: g.tanou@swri.gr
Τηλέφωνο:+30 2310 473 429
Εσωτερικό: 201

Ιστοσελία ή social media:
https://www.instagram.com/joint.hortlab_elgo/

 

Image
Image
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η έρευνα στο πεδίο της Φυσιολογίας και της Θρέψης Οπωροκηπευτικών.
Στόχος του είναι να προάγει τις καινοτομίες στον τομέα των οπωροκηπευτικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεμονωμένους παραγωγούς αλλά και συνεταιρισμούς/ομάδες παραγωγών να έχουν μια πιο προσοδοφόρα καλλιέργεια.
Στο πλαίσιο αυτό στο εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Οπωροκηπευτικών πραγματοποιούνται:
 • Αναλύσεις ανόργανης θρέψης φυτικών ιστών οπωροκηπευτικών.
 • Συμβουλευτική λίπανστης.
 • Διαγνωστική φυσιολογικών προβλημάτων καρπών.
 • Διάγνωση ειδικών προβλημάτων θρέψης των καρπών (πχ έλλειψη ασβεστίου, βορίου) και διασύνδεση της ανόργανης θρέψης των οπωροκηπευτικών με την ποιότητα και την διατροφική αξία των καρπών τους.
 • Μελέτη της σύνθεσης και της εφαρμογής βιοδιεγερτών στην καλλιεργητική πρακτική των οπωροκηπευτικών με στόχο την αντιμετώπιση των αβιοτικών καταπονήσεων και την βελτίωση της ποιότητάς τους.
 • Αξιολόγηση ποικιλιών Οπωροκηπευτικών φυτών.
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση σκευασμάτων που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των Οπωροκηπευτικών φυτών.
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση νέων θρεπτικών καλλιεργητικών μεταχειρίσεων που ρυθμίζουν την συντήρηση και την ποιότητα των καρπών.
 • Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τη μελέτη
  • των μηχανισμών ανάπτυξης, παραγωγής και απόκρισης σε αβιοτικές καταπονήσεις οπωροκηπευτικών καλλιεργειών αγρονομικού ενδιαφέροντος,
  • της βιολογίας των καρπών και της φυσιολογίας-θρέψης των οπωροκηπευτικών,
  • των πρακτικών βελτίωσης της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και της ποιότητας και συντηρησιμότητας των παραγόμενων καρπών,
  • της θρεπτικής διαγνωστικής καλλιεργειών και καρπών.
Αναλύσεις σε φύλλα, καρπούς και λοιπούς φυτικούς ιστούς
 • Προσδιορισμός ανόργανων θρεπτικών στοιχείων: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων: Pb, Ni, Cr, Co, Cd
 • Προσδιορισμός λοιπών ανόργανων στοιχείων: Na, Cl
 • Προσδιορισμός βιοδιεγερτών: Si (πυρίτιο), αυξίνη
 • Συμβουλευτική λίπανσης
 • Διαγνωστική  φυσιολογικών προβλημάτων καρπών
Ανάλυση δεικτών ποιότητας καρπών / φρούτων
 • χρώμα
 • μέγεθος
 • ρυθμός αναπνοής
 • παραγωγή αιθυλενίου
 • συνεκτικότητα
 • ξηρά ουσία
 • περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά συστατικά-σάκχαρα
 • οξύτητα
 • περιεκτικότητα σε άμυλο
 • αμινοξέα
 • πολυφαινολικές ενώσεις
 • καροτενοειδή
 • ανθοκυάνες
 • ασκορβικό οξύ
 • περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες
 • Μοριακή – γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών και ποικιλιών φυτικών οργανισμών με νέας γενιάς γενετικούς αναλυτές.
 • Έλεγχος ποικιλιακής ταυτότητας πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, δενδρύλλια, καρποί κλπ.)
 • Ανάδειξη προσμίξεων – νόθευση από αλλά φυτικά είδη σε προϊόντα με αυξημένη προστιθέμενη αξία χρησιμοποιώντας την τεχνική DNA barcoding.
 • Μοριακός χαρακτηρισμός τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών με μοριακούς δείκτες.
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση σκευασμάτων που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των Οπωροκηπευτικών φυτών.
 • Προσδιορισμός απορρόφησης ανόργανων στοιχείων μετά από διαφυλλικό ψεκασμό

ΕΛΓΟ

Login