Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Κωνσταντίνος Φερεντίνος

e-mail: k.ferentinos@swri.gr
Τηλέφωνο: 210-2611011
Εσωτερικό: 

 

Το εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει στους εγχώριους κατασκευαστές ψεκαστικών μηχανημάτων υπηρεσίες δοκιμών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 16119 και τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΝΤΑΜ που ισχύουν πανευρωπαϊκά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο online φυλλάδιο του Εργαστηρίου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

 

ΕΛΓΟ

Login