Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

11/01/2023

 

 

Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Μέτρο 16), και ειδικότερα του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», κηρύχτηκε η έναρξη υλοποίησης της πράξης περιφερειακής εμβέλειας, με τίτλο: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς» (Μ16ΣΥΝ2-00196). Αξίζει να επισημανθεί ότι η Κεφαλονιά είναι το μοναδικό νησί του Ιονίου που παράγει οίνους ΠΟΠ, εξέχουσα θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η «Ρομπόλα Κεφαλληνίας».

Η πράξη θα εφαρμόσει πιλοτικά καινοτόμα μέτρα, τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουν εδαφική υγρασία κατά τα κρίσιμα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς και να προσφέρουν σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο μείωσης εισροών λιπασμάτων, σε μια περίοδο που το κόστος λίπανσης για τους παραγωγούς έχει εκτοξευτεί, λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης. Επιπλέον, με την παρούσα δράση επιδιώκεται: α) μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και περιορισμός των απωλειών του αζώτου από έκπλυση και απονιτροποίηση, και β) διατήρηση της υγείας των εδαφών των αμπελώνων.    

Η Επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από 7 εταίρους, με συντονιστή φορέα τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και ειδικότερα το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Εδαφολογίας), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Αμπελολογίας), ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας (‘ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ’), η εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης EURICON ΕΠΕ, το Δίκτυο για την Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στην Γεωργία (‘ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ’) και ο Δρ. Αργύριος Γεράκης, σύμβουλος γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η πράξη έχει διάρκεια 36 μήνες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2025. Αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες στη χώρα μας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής της μειωμένης εδαφοκατεργασίας, καθώς και της συνδυαστικής εφαρμογής της μειωμένης εδαφοκατεργασίας: i) με οργανική λίπανση και ii) με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης αζώτου, στους αμπελώνες του νησιού.  

Περισσότερα Άρθρα …

Σελίδα 1 από 2

ΕΛΓΟ

Login