Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Αβραμίδου Ελένη

Γεωλόγος

email: e.avramidou@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Βαρώτσος Κωνσταντίνος

Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος

email: k.varotsos@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Βλαχόπουλος Νικόλας

Γεωλόγος

email: nvlahopoulos@gmail.com
Τηλέφωνο: 210 2611011
Εσωτερικό:
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής

Image

Βρουχάκης Ιωάννης

Γεωλόγος

email: i.vrouhakis@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 104
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Γασπάρη Μαρία

 MSc Γεωπόνος

email: gasp.maria@gmail.com
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό:
Μονάδα: Θέρμης Θεσσαλονίκης

Image

Δέτσικας Σπυρίδων

 ΠΕ Γεωπόνος 

email: spyridondetsikas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2102817302
Εσωτερικό:
Τμήμα: Εδαφολογίας Αθηνών

Image

Ζαχαρόπουλος Ιωάννης

 ΠΕ Γεωπόνος 

emaili.zacharopoulos@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 114
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Καραλεμάς Νικόλαος

Γεωλόγος

email: n. karalemas@gmail.com
Τηλέφωνο: 2102611011
Εσωτερικό:
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής

Image

Κασιμάτης Χριστόφορος Νικήτας

 ΠΕ Πληροφορικής

email: xristoforoskasimatis@gmail.com
Τηλέφωνο: 2102817302
Εσωτερικό:
Τμήμα: Εδαφολογίας Αθηνών

Image

Κεκέλης Παναγιώτης

 

email: kekelispanagiotis@gmail.com
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό: 308
Μονάδα: Θέρμης Θεσσαλονίκης

Image

Κοντογιανόπουλος Κωνσταντίνος

Χημικός Μηχανικός Μεταδιδάκτορας

email: k.kontogiannopoulos@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό:
Μονάδα: Θέρμης Θεσσαλονίκης

Image

Κυνηγοπούλου Βασιλική

Χημικός

email: v.kinigopoulou@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 523
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Κωνσταντίνου Βασίλειος

Γεωλόγος

email: v.konstantinou@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Λουκάκης Αναστάσιος

Γεωλόγος

email: t1loukakis@gmail.com
Τηλέφωνο
Εσωτερικό:
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής

Image

Δημήτρης Μαλαματάρης

 PhD Πολιτικός Μηχανικός-Υδρολογία και Αειφόρος Διαχείριση Υδατικών Πόρων

emaild.malamataris@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 216
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Μαρινίδης Αναστάσιος

Γεωπόνος

email: tasos.marinidis@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Μητράκα Χριστίνα

Χημικός Μηχανικός

email: c.mitraka@swri.gr 
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό:
Μονάδα: Θέρμη Θεσσαλονίκης

Image

Μιχαηλίδης Μιχάλης

Γεωπόνος PhD

email:
Τηλέφωνο
Εσωτερικό:
Μονάδα:

Image

Κωνσταντίνος Μπαμπάκος

 MSc Γεωπόνος-Γεωργική Μηχανική και Υδατικοί Πόροι

emailk.babakos@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 209
Μονάδα: Σίνδος Θεσσαλονίκης

Image

Μπάνιας Αναστάσιος

Γεωπόνος

email:
Τηλέφωνο: 210-2611011
Εσωτερικό:
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής

Image

Μυριούνης Χρήστος

Γεωλόγος - Αγρονόμος - Τοπογράφος

email: ch.myriounis@swri.gr
Τηλέφωνο
Εσωτερικό:
Μονάδα:

Image

Νίκου Μελπομένη

 MSc Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

email: m.nikou@swri.gr
Τηλέφωνο2310 473429
Εσωτερικό: 313
Μονάδα: Θέρμης Θεσσαλονίκης

Image

Πάνος Γεώργιος

Γεωλόγος


email
: georpanos@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 210 2611011
Εσωτερικό:
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής

Image

Παυλάκης Χρήστος

 

email: pavlakischristos@gmail.com
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό: 308
Μονάδα: Θέρμης Θεσσαλονίκης (Έδρα)

Image

Παντελάκης Δημήτριος

Γεωπόνος

email: d.pantelakis@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Πανώρας Γεώργιος

Περιβαλλοντολόγος

email: g.panoras@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Πάσχος Γεώργιος

Τεχνολόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος

email: g.paschos@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Αικατερίνη Σαχσαμάνογλου

MSc Γεωλόγος

email
Τηλέφωνο: +30 2310 473429
Εσωτερικό: 312
Μονάδα: Θέρμη Θεσσαλονίκης(Έδρα)

Image

Σφυρή Ευγενία

Χημικός

email: e.sfiri@elgo.gr
Τηλέφωνο
Εσωτερικό:
Μονάδα:

Image

Ιωάννης Τσακμάκης

 MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος-Υδραυλική Μηχανική

emaili.tsakmakis@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 220
Μονάδα: Σίνδος Θεσσαλονίκης

Image

Τσαούσης Ανδρεάς

Γεωπόνος

email: a.tsaousis@elgo.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Άννα Χατζή

 MSc Πολιτικός Μηχανικός-Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

emaila.chatzi@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό: 217
Μονάδα: Σίνδος Θεσσαλονίκη

Image

Δέσποινα Χρονίδου

 MSc Γεωλόγος

email
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό: 312
Μονάδα: Θέρμη Θεσσαλονίκης(Έδρα)

Image

Χρόνης Ιωάννης

 Αγροοικολόγος

email: i.chronis@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310 798790
Εσωτερικό:
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης

Image

Στρουθόπουλος Γεώργιος

Γεωπόνος

email: gstrouth@gmail.com
Τηλέφωνο: 2310 473429
Εσωτερικό: 309
Μονάδα: Θέρμη Θεσσαλονίκης(Έδρα)

ΕΛΓΟ

Login