Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διατελέσαντες Διευθυντές

01-01-2024 έως σήμερα

Δρ. Γεώργιος Αραμπατζής

01-01-2024 έως σήμερα

01-01-2021 έως 31-12-2023

Δρ. Φραντζής Παπαδόπουλος

01-01-2019 έως 31-12-2020

Δρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος

01-01-2019 έως 31-12-2020

30-12-2014 έως 31-12-2018

Δρ. Σίδερης Θεοχαρόπουλος

Πρo της συγχώνευσης (έως το 2014)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φραντζής Παπαδόπουλος
01-08-2013 έως 29-12-2014

Αριστοτέλης Παπαδόπουλος
25-01-2002 έως 31-07-2013

Αθανάσιος Σπυρόπουλος
21-11-2001 έως 24-01-2002

Δημήτριος Βελεμής
04-08-1995 έως 20-11-2001

Αστέριος Σιμώνης
01-01-1988 έως 03-08-1995

Ιωάννης Τασούλας
1987 έως 31-12-1987

Δρ. Νικόλαος Κοροξενίδης
1979 έως 1987

Δρ. Νικόλαος Πολυζόπουλος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Ανδρέας Παναγόπουλος
06-12-2011 έως 07-11-2014

Αθανάσιος Πανώρας
01-05-2001 έως 30-09-2011

Αναστάσιος Λουϊζάκης
12-4-1994 έως 27-1-2001

Μιχαήλ Δέλλιος
31-7-84 έως 11-4-1994

Σάββας Αθανασιάδης
4-9-1979 έως 30-7-1984

Αλέξανδρος Βασιλειάδης
29-3-1978 έως 3-9-1979

Χαρίλαος Λαναράς
29-3-1976 έως 28-3-1978

Δημήτριος Κερτεμελίδης
1974 έως 1976

Χαρίλαος Λαναράς
1966 έως 1974

Νικόλαος Χαλκιάς
1958 έως 1966

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
09-10-2013 έως 29-12-2014

Γεώργιος Παρισόπουλος
04-09-1995 έως 08-10-2013

Γεώργιος Σουβατζής
1981 έως 1995

Στέφανος Άρχος
1965 έως 1980

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σίδερης Θεοχαρόπουλος
11-9-2006 έως 2014

Περικλής Παπαδόπουλος
1994-2006

Χρήστος Πασχαλίδης
1992-1994

Σωτήριος Αγγελίδης
1990-1991

Γ. Μαλεφάκης
1987-1988

Εμμανουήλ Γουγάς
1982-1986

ΕΛΓΟ

Login