Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υπέυθυνος επικοινωνίας:
Παναγιώτης Κούγιας

e-mail: p.kougias@swri.gr

Υπερσύνδεσμος: https://wmb.swri.gr/

Πιλοτικός Αντιδραστήρας Παραγωγής Βιοαερίου

Πιλοτικός αντιδραστήρας παραγωγής βιοαερίου, όγκου 1000 L. Ο αντιδραστήρας είναι πλήρως αυτοματοποιημένος με σύστημα θέρμανσης, ανάδευσης, ρύθμισης pH, τροφοδοσίας υγρών και ημιστερεών αποβλήτων. Διαθέτει καταγραφικό σύστημα παραγόμενου βιοαερίου καθώς και σύστημα ελέγχου απομακρυσμένης λειτουργίας

ΕΛΓΟ

Login