Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υπέυθυνος επικοινωνίας:
Δρ Ευαγγελος Τζιριτης,

Τηλέφωνο: 2310 473429

Εσωτερικό: 302

e-mail: e.tziritis@swri.gr

Υπερσύνδεσμος: https://openmedsal.eu/

Υδρογεωλογικό Παρατηρητήριο MEDSAL

Το υδρογεωλογικό παρατηρήτήριο MEDSAL είναι μια δωρεαν web-GIS εφαρμογή που παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για παράκτιους υδροφόρους σε πραγματικό χρόνο. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο το ερευνητικού έργου MEDSAL και περιλαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες για παράκτιους υδροφόρους σε 5 Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Τυνησία, Ιταλία, Τουρκία). Περιλαμβάνει σημαντικές λειτουργίες όπως, μετρήσεις αισθητήρων CTD σε πραγματικό χρόνο, φυσικοχημικές αναλύσεις και δημιουργία πολλαπλών θεματικών χαρτών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της αλατότητας στο υπόγειο νερό, διαδραστικοί θεματικοί χάρτες, κτλ)

ΕΛΓΟ

Login